Subsidiereglement Lommel loont

Met het subsidiereglement “Lommel loont” kunnen (beginnende) handelaren aanspraak maken op 3 nieuwe subsidies, in totaal goed voor maximum 20.000 euro. Het reglement is opgesplitst in verschillende delen. Er is een subsidie voor gevelrenovatie van bestaande handelspanden en een toelage voor de renovatie van leegstaande handelspanden. Daarnaast voorziet de stad extra centen voor starters van een nieuwe handelszaak in het centrum.

Gevelrenovatie van bestaande handelspanden

Deze subsidie moet de aantrekkelijkheid van het stadscentrum vergroten door de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden te vergroten. Onder gevelrenovatie vallen onder andere schilder- of pleisterwerken, maar ook het plaatsen van sfeerverlichting of het vervangen van buitenschrijnwerk. Om in aanmerking te komen voor deze toelage van maximum 6.000 euro, moet het pand minstens 3 jaar oud zijn en gedurende 3 jaar na de renovatie ook effectief uitgebaat worden als een handelszaak. De kostprijs van de werken moet minstens 6.000 euro bedragen, waarvan vervolgens maximum 50% gesubsidieerd kan worden.

Subsidie voor renovatie van bestaande leegstaande handelspanden

Om ook het interieur van de handelspanden aan te pakken, is er deze subsidie van (opnieuw) maximum 6.000 euro. Werken die in aanmerking komen gaan over de interieurinrichting of -renovatie van een pand zoals schilderen, schrijnwerk, bevloering of werken die nodig zijn om twee of meerdere panden samen te voegen tot één groter geheel. Ook voor deze subsidie moet het pand minstens 3 jaar oud zijn en gedurende 3 jaar na de renovatie effectief uitgebaat worden als een handelszaak. Extra voorwaarde hier is dat het pand minstens 12 opeenvolgende maanden niet voor handelsdoeleinden gebruikt werd en dus leegstond. De kostprijs van de werken moet minstens 6.000 euro bedragen, waarvan maximum 50% gesubsidieerd kan worden.


Subsidie voor het starten van een nieuwe handelszaak in het kernwinkelgebied

Dit onderdeel van het subsidiereglement moet startende ondernemers aanmoedigen en een extra stimulans geven om een handelszaak op te starten. We voorzien een éénmalige subsidie van 8.000 euro voor de huurder of eigenaar van een handelspand in het kernwinkelgebied, die hierin zelf een nieuwe handelszaak of nieuwe vestiging van een bestaande handelszaak zal uitbaten en dit tot minstens 3 jaar na de uitkering van de subsidie.  Bijkomende voorwaarde hier is een gunstige beoordeling van het Vlaio-startkompas dat door de aanvrager ingevuld bijgevoegd dient te worden.

Het huidig reglement treedt in werking op 01.01.2020 en loopt (behoudens vroegere aanpassing, afschaffing of vervanging) tot en met 31.12.2021. De subsidiëring werkt niet retroactief en heeft enkel betrekking op subsidieerbare situaties die ontstaan vanaf 01.01.2020

Voor meer info, voorwaarden en downloads surf naar http://www.lommel.be/loont